Uutiset ja tapahtumat

Seminaareja, kongresseja ja kursseja COMIn toimialalta. Vinkkejä tulevista tapahtumista otetaan mielellään vastaan sähköpostitse osoitteeseen info@comi.fi.

Konfliktinhallinnan tulevaisuusko – algoritmi eli tekoäly tuomarina?

Valtioneuvosto teetti äskettäin tiedekunnan Legal Tech Lab -yksiköllä selvityksen niistä mahdollisuuksista, joita algoritminen päätöksenteko eli kansanomaisemmin tekoäly tarjoaa päätöksenteossa. Algoritmisella päätöksenteolla on keskeinen merkitys valtionhallinnon digitalisaation edistämisessä. Sääntöpohjaisen ohjelmistorobotiikan ja tekoälyn käyttöön julkisessa päätöksenteossa liittyy kuitenkin riskejä. Selvityksen tavoitteena on kartoittaa algoritmisen päätöksenteon käyttöön liittyviä oikeudellisia reunaehtoja. Tutkimustietoa on vähän erityisesti datavetoisten teknologioiden kuten tekoälysovellusten […]

Tutkimus tuomarin rooleista ilmestynyt

, ,

Tuomarin roolit tuomioistuimissa Riikka Koulu, Risto Koulu, Sanna Koulu   Tuomari on lainkäytössä keskeinen toimija, ja häneen kohdistetaan paljon odotuksia. Asianosaiset vaativat reilua käsittelyä ja oikeaa tuomiota asiassaan, lainsäätäjä puolestaan toivoo tuomarista oikeuspoliittisten tavoitteittensa lojaalia lainsoveltajaa, työtoverit taas haluavat hyvää yhteistoimintaa ryhmätyöksi muuttuneessa lainkäytössä, päällikkötuomari sen sijaan arvostaa tunnollista ja aikaansaavaa uurastajaa. Oikeustieteen tutkimuskin kasvattaa […]

Sovittelun periaatteita etsimässä

,

COMI-tutkija Petra Hietanen-Kunwald väitteli lokakuun lopulla Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Mediation and the legal system: Extracting the legal principles of Civil and Commercial Mediation.” Lue lisää Juristikirjeestä.