Julkaisutoiminta

Päätoimittaja

OTT, dosentti Heidi Lindfors

heidi.lindfors@helsinki.fi

Toimitussihteeri

OTK, tutkija Santtu Turunen

santtu.turunen@comi.fi

Toimituskunta

prof. Risto Koulu (Helsingin yliopisto)

risto.koulu@helsinki.fi

prof. Mikko Vuorenpää (Lapin yliopisto)

mikko.vuorenpää@ulapland.fi

prof. emerita Lena Sisula-Tulokas (Helsingin yliopisto)

lena.sisula-tulokas@helsinki.fi

prof. emeritus Jarno Tepora (Helsingin yliopisto)

jarno.tepora@helsinki.fi

Toimitus, taitto ja myynti

Johanna Kerola

johanna.kerola@helsinki.fi

Julkaisija

University of Helsinki Conflict Management Institute

tutkimusjohtaja Risto Koulu
risto.koulu@helsinki.fi

Julkaisusarjan tavoitteet

Tutkimusyksikkö kustantaa ja julkaisee julkaisusarjaa. Julkaisusarjassa keskitytään julkaisemaan tutkimusyksikön painoalueisiin liittyvää tutkimusta. Nykyiset painoalueet ovat: oikeudellinen konfliktinhallinta, vaihtoehtoinen riidanratkaisu, access to justice, oikeussuoja sosiaaliturvassa sekä velkavastuun toteuttaminen. Toimituskunta voi päättää myös muun tutkimuksen julkaisemisesta.

Tieteelliset kokoomateokset, tieteelliset monografiat ja väitöskirjat julkaistaan kovakantisina (isosarja). Muut julkaisut ilmestyvät pehmeäkantisina. Kaikki julkaisut ovat vapaasti saatavissa sähköisinä tutkimusyksikön kotisivulta. Julkaisusarjaan kuuluvat kirjojen hinta on vakiotilaajille 25 euro/kappale ja muille 38 euroa/kappale.

Julkaisusarja on tarkoitettu kanavaksi sellaisille tutkimuksille, joille ei ole löydettävissä kaupallista kustantajaa. Tästä syystä tekijänpalkkioita ei makseta, mutta tutkimusyksikkö kantaa toisaalta taloudellisen vastuun julkaisutoiminnasta. Toiminta perustuu siihen, että julkaisuille on kehitetty mahdollisimman laaja tieteellinen jakelu ja että sarjan teoksia myydään ulkopuolisille omakustannushintaan.

Referee-menettely

Sarjaan tutkimustaan tarjoava voi pyytää, että hänen tutkimuksensa alistetaan vertaisarviointiin eli referee-menettelyyn. Opinnäytteisiin ei kuitenkaan sovelleta referee-menettelyä. Menettelyssä käytetään kahta refereetä.
Päätoimittaja päättää referee-menettelystä sekä valitsee refereet näiden tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereen tulee olla esteetön sekä pääsääntöisesti dosentti. Poikkeuksellisesti refereenä voidaan käyttää myös muita ansioituneita lakimiehiä. Referee-menettelyssä referee ei saa tietää kirjoittajan nimeä eikä kirjoittaja refereen henkilöllisyyttä. Päätoimittaja päättää referee-kirjoituksen julkaisemisesta saatuaan referee-lausunnot. Jos lausunnoissa on edellytetty muutoksia tai korjauksia, ne on tehtävä ennen julkaisua. Kirjoittaja voi kuitenkin esittää perusteluja sille, miksi referee-lausunnot eivät ole päteviä. Tällöin päätoimittaja joko valitsee kolmannen refereen tai aloittaa uuden referee menettelyn.

Referee-menettelyn läpäisemisestä ilmoitetaan kyseisessä julkaisussa.